Chat

Luật: - Cấm: Bàn chính trị; Xúc phạm; Kỳ thị vùng miền; Giới tính; Chửi bậy; Quảng cáo; PR; Spam; Xin/Share rau cỏ, máy bay; Bán hàng; chửi nhau - cãi lộn, ; KHÔNG Public thông tin cá nhân sau 1 lần cảnh cáo sẽ kích khỏi rom tối đa 3 ngày. Tái phạm BAN TỐI ĐA 3 NGÀY khỏi room; Up ảnh sex quá dung tục (Ảnh sex dung tục mời úp vào khu vực riêng). Không được bình luận không dấu .
  1. Âu Thiên Vũ Âu Thiên Vũ
  2. highnthin highnthin
  3. Hồng Mộng Lâu Hồng Mộng Lâu
  4. Duy271995 Duy271995
  5. d3p_z4i_l4i_t4y_199x d3p_z4i_l4i_t4y_199x
   14/7/20 lúc 02:49
   Hồng Mộng Lâu Hồng Mộng Lâu: @highnthin, tổ phượt àh
   14/7/20 lúc 02:49
   Âu Thiên Vũ Âu Thiên Vũ: @Hồng Mộng Lâu, =)) khoe múi để đc gì đâu c hả chị em cây khế 2 năm =))
   14/7/20 lúc 02:49
   Hồng Mộng Lâu Hồng Mộng Lâu: @highnthin, là VD vậy . Còn trong fem thì có ng càng đánh càng nứng mà
   14/7/20 lúc 02:50
   Hồng Mộng Lâu Hồng Mộng Lâu: @Âu Thiên Vũ, để chị cầu xin Thỏ chụp ảnh chung
   14/7/20 lúc 02:50
   Hồng Mộng Lâu Hồng Mộng Lâu: @Âu Thiên Vũ, chứ còn mong đc gì nữa
  1. 14/7/20 lúc 02:50
   Chat Bot: Da.ry.u.ku.ru.67 is our newest member. Welcome!
   14/7/20 lúc 02:50
   highnthin highnthin: @Hồng Mộng Lâu, k chị ơi, nhưng cv của e nó k quá gò nó nên dễ sắp xếp thời gian
   14/7/20 lúc 02:50
   Hồng Mộng Lâu Hồng Mộng Lâu: Thôi , Thỏ lừa chị rồi ... chị buồn Thỏ quá
   14/7/20 lúc 02:51
   Âu Thiên Vũ Âu Thiên Vũ: @Hồng Mộng Lâu, thế khác gì ng dưng hả c , sắp 2 năm chúng ta quen biết nhau rồi đấy
   14/7/20 lúc 02:51
   Hồng Mộng Lâu Hồng Mộng Lâu: @highnthin, đc , vậy hôm nào set kèo femdom . Để xem có diễn đc tròn vai như đã nói hay k
   14/7/20 lúc 02:51
   Hồng Mộng Lâu Hồng Mộng Lâu: @Âu Thiên Vũ, 2 năm liên lạc có đều đặn đâu
   14/7/20 lúc 02:51
   Hồng Mộng Lâu Hồng Mộng Lâu: @Âu Thiên Vũ, và chưa gặp nhau thì nói gì trên này chị tin là vậy thôi
   14/7/20 lúc 02:52
   highnthin highnthin: @Hồng Mộng Lâu, Haha chị set kèo thì báo e trước 1 tuần nhé
   14/7/20 lúc 02:53
   Âu Thiên Vũ Âu Thiên Vũ: @Hồng Mộng Lâu, =)) ai bảo cs em khắc nghiệt quá chi , thôi sau gặp bù lại chị vào sg mà e ko gặp đc nhé
   14/7/20 lúc 02:55
   Hồng Mộng Lâu Hồng Mộng Lâu: @highnthin, hẳn 1 tuần . Làm như đi du lịch ấy , haha
   14/7/20 lúc 02:55
   Hồng Mộng Lâu Hồng Mộng Lâu: @Âu Thiên Vũ, bù như nào khi xin chụp chung cái ảnh với Thỏ gymer cũng ứ cho
   14/7/20 lúc 02:55
   highnthin highnthin: @Hồng Mộng Lâu, haha tại chưa biết chị ở đâu, nên phải báo trước 1 tuần để e sắp xếp công việc
   14/7/20 lúc 02:55
   Hồng Mộng Lâu Hồng Mộng Lâu: @Âu Thiên Vũ, nghe câu cuộc sống khắc nghiệt mà thương ghê há
   14/7/20 lúc 02:56
   Hồng Mộng Lâu Hồng Mộng Lâu: @highnthin, HN , nói trên kia còn giè
   14/7/20 lúc 02:56
   Hồng Mộng Lâu Hồng Mộng Lâu: @Âu Thiên Vũ, @highnthin, thôi . Chị ngủ đây , bye cả nhà
   14/7/20 lúc 02:57
   highnthin highnthin: @Hồng Mộng Lâu, weeee, e inbox zalo cho chị nhé, chị ngủ ngon
   14/7/20 lúc 02:57
   14/7/20 lúc 02:59
   highnthin highnthin: @Hồng Mộng Lâu, đã inbox ạ
   14/7/20 lúc 02:59
   Âu Thiên Vũ Âu Thiên Vũ: @Hồng Mộng Lâu, thì thật cs e nó khắc nghiệt mà jbao nhiêu tâm sự kể chị nghe quên sạch rồi sao , đúng lwf chị e cây khế
   14/7/20 lúc 02:59

  You don't have the necessary permissions to use the chat.