Chat

Luật: - Cấm: Bàn chính trị; Xúc phạm; Kỳ thị vùng miền; Giới tính; Chửi bậy; Quảng cáo; PR; Spam; Xin/Share rau cỏ, máy bay; Bán hàng; chửi nhau - cãi lộn, ; KHÔNG Public thông tin cá nhân sau 1 lần cảnh cáo sẽ kích khỏi rom tối đa 3 ngày. Tái phạm BAN TỐI ĐA 3 NGÀY khỏi room; Up ảnh sex quá dung tục (Ảnh sex dung tục mời úp vào khu vực riêng). Không được bình luận không dấu .
  1. zerefu zerefu
  2. dung-nhi dung-nhi
  3. hoangnamx hoangnamx
  4. Tomato2988 Tomato2988
  5. Kid2510 Kid2510
  6. trans_DBS trans_DBS
  7. Will.Nguyen Will.Nguyen
  8. Muốn Thịt Anh Không Muốn Thịt Anh Không
   15/7/20 lúc 00:40
   Will.Nguyen Will.Nguyen: @Hồng Mộng Lâu, i wish I could be that strong when i turn 60 lol
   15/7/20 lúc 00:42
   Will.Nguyen Will.Nguyen: @dung-nhi, who's the luck guy chị? I wanna call you too :p
  1. 15/7/20 lúc 00:45
   Chat Bot: zerefu is our newest member. Welcome!
   15/7/20 lúc 00:47
   Will.Nguyen Will.Nguyen: No one reply??
   15/7/20 lúc 00:48
   15/7/20 lúc 00:48
  2. 15/7/20 lúc 00:50
   Chat Bot: Trungc is our newest member. Welcome!
   15/7/20 lúc 00:58
   Will.Nguyen Will.Nguyen: @Muốn Thịt Anh Không, buồn 5' luôn :(. Cục xúc quá :(
  3. 15/7/20 lúc 00:58
   Chat Bot: Datnguyen207 is our newest member. Welcome!
   15/7/20 lúc 01:02
   Kid2510 Kid2510: Có chị em nào muốn tâm sự ko?
   15/7/20 lúc 01:02
   hoangnamx hoangnamx: chị nè em
   15/7/20 lúc 01:03
   Kid2510 Kid2510: Hic...chị có cu ạ
   15/7/20 lúc 01:03
   hoangnamx hoangnamx: chị có ass
   15/7/20 lúc 01:04
   trans_DBS trans_DBS: Hi. Im trans. I want boy..
   15/7/20 lúc 01:04
   Kid2510 Kid2510: :)) thôi, e thẳng nha
   15/7/20 lúc 01:06
   Tomato2988 Tomato2988: 222
   15/7/20 lúc 01:06
   zerefu zerefu: @trans_DBS, hi trans
  4. 15/7/20 lúc 01:08
   Chat Bot: vancontem is our newest member. Welcome!
  5. 15/7/20 lúc 01:12
   Chat Bot: Thinh2706 is our newest member. Welcome!
   15/7/20 lúc 01:14
   dung-nhi dung-nhi: @Will.Nguyen, người yêu cũ em ơi =))))
   15/7/20 lúc 01:15
   hoangnamx hoangnamx: @dung-nhi, giờ chưa ngủ nữa hã cô
   15/7/20 lúc 01:16
   dung-nhi dung-nhi: @hoangnamx, mới vừa cúp đt của nyc
   15/7/20 lúc 01:16
   dung-nhi dung-nhi: Thằng điên xỉn vô gọi 2 tiếng mấy đồng hồ
  6. 15/7/20 lúc 01:16
   Chat Bot: Trong veo1345 is our newest member. Welcome!
   15/7/20 lúc 01:17
   zerefu zerefu: hello dung

  You don't have the necessary permissions to use the chat.